fbpx

«Vi bygger et solid fundament for fremtiden». Vår visjon sier noe om at det vi bygger skal vare. I det ligger også et miljøaspekt.

Miljøryrtårn logo

Vi skal bygge veier som varer, vann og avløpsanlegg som varer – og vi skal ta vare på miljøet i utførelsen. Derfor ble det naturlig for oss å sertifisere oss innen miljø. Valget falt på sertifiseringsordningen fra den nasjonale ordningen i regi av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen er sidestilt med EMAS i Europeisk sammenheng (EU), og vi er dermed også godkjent for å ta oppdrag for utenlandske entreprenører i Norge som krever miljøsertifisering.

I vår bransje håndteres det mye avfall, og vi bruker store maskiner og lastebiler som alle forbruker mye diesel. For oss betyr miljøsertifiseringen at vi stiller store krav til oss selv i hvordan dette håndteres slik at miljøet ivaretas på en best mulig måte. Avfall skal sorteres i fraksjoner og leveres på godkjent avfallsplass, og maskiner skal gå minst mulig på tomgang, og kjørestilen skal være slik at drivstofforbruket er så lavt som mulig. Ved nyinnkjøp er også miljø ett av kriteriene vi vurderer. Alle våre nye maskiner har EURO6-motorer, og utslippene fra disse er minimale.

Vårt mål for miljøet er at vi med fokus kan bidra litt, hver dag, slik at fremtidens fotavtrykk innen miljø blir så lite som mulig.