En moderne bedrift tuftet
på norsk bondekultur

Vi er din lokale maskinentreprenør som siden starten i 1989 har vokst fra to til dagens 22 ansatte og med en omsetning på 46 millioner i 2018. Vi har alltid drevet nøkternt og godt. Vi har bygd opp en fin egenkapital i selskapet og har nå et solid økonomisk fundament for videre satsing.

Vi er blitt en innovativ og moderne bedrift tuftet på den bondekulturen vi kommer fra. Vi startet med å kjøre rundballer, anlegge plener og parkeringsplasser. Så har vi lagt stein på stein til kompetanse, utstyr, ansatte og vekst. Nå tar vi mange ulike typer oppdrag både i privat og offentlig sektor.

Vi regner oss som spesialister på vann, veg og avløp. Vi gjør alle typer gravearbeid, masseleveranser og transportoppdrag. Vi tar ut tomter, drenerer, lager støttemurer, sprenger i fjell og forflytter masser.

Vi er blitt en totalleverandør med fagfolk som håndterer de mest moderne maskinene i bransjen. Vi tror gode fagfolk er nøkkelen til å få gjort godt arbeid. For å få det til er vi stadig på jakt etter gode lærlinger og videreutdanning av våre ansatte. Og vi er hele tiden på søking etter maskiner som kan forbedre og effektivisere oppdragene. Moderne maskinpark gjør hverdagen mer attraktiv for de ansatte og jobben raskere og bedre for kunden.

Rett første gangen!

Vi har utviklet gode planleggingsverktøy. Det beste for kunden og oss er at vi gjør alt riktig i første forsøk. Vi skal levere hundre prosent og da hender det noen ganger at vi må rette opp småting. Fagfolk ønsker å levere kvalitet og er stolte av yrket sitt. Og vi gir oss ikke før kunden er fornøyd.

Hva kjennetegner oss?

Vi har noen verdier som styrer vårt arbeid og de er tuftet på vår bakgrunn, vår læring gjennom 30 år og tilbakemeldinger fra kundene.

På 

Vi skal være «på» i alle forberedelser, situasjoner og avgjørelser vi tar. Vi skal alltid holde fokus på å gjøre jobben til kundens tilfredshet og vår egen godfølelse.

Kompetent

Vi skal alltid være oppdaterte på nødvendig kompetanse og maskinpark, samt inkludere og dele kunnskap med hverandre. Det er i kompetansen og gjennomføringen vi skal skille oss ut, slik at vi fortjener å kalle oss den foretrukne maskinentreprenøren. Vi kan jobben, og vi gjør den grundig. Alltid.

Fremtidsrettet

Vi skal alltid velge innovative, trygge og bærekraftige løsninger. Fremtiden venter ikke, den kommer og vi skal alltid være godt forberedt.

Tore Killi

Tore Killi
Daglig leder

tore@brkilli.no
915 80 987

Tore Killi

Tore Killi
Daglig leder

tore@brkilli.no
915 80 987