Vi bygger et solid grunnlag
for en bedre fremtid

Alt har en begynnelse. Et godt fundament legger grunnlaget for en god jobb. Vi er en samfunnsbygger som får ta del i å bygge regionen vår. Det ansvaret tar vi på høyeste alvor. Vi bygger ikke bare for kunden og oss selv. Vi bygger for samfunnet og fremtidige generasjoner. Grunnlaget for en bedre fremtid skapes nå. Vi skal gjøre vårt for at den blir best mulig.

Lang erfaring og god kompetanse

Vi har bygd opp en solid fagkompetanse hos de ansatte. Som sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift har vi sterkt fokus på å drive miljøvennlig. Vi har moderne maskiner og var tidlig ute med GPS, digitalisering og samhandling mellom kontor og maskin. Det har vært svært tidsbesparende og ført til enda større nøyaktighet i arbeidet. Endringer undervegs i et prosjekt er nå ute i maskinene i det øyeblikk de er vedtatt.

Våre tjenester

  • Kommunal-tekniske jobber som veg, vann og avløp
  • Tar ut boligtomter eller andre tomter
  • Alle typer gravearbeid
  • Drenering, støttemurer og utomhus-arbeid
  • Vi sprenger fjell og transporterer stein, grus, pukk og andre masser
Tore Killi

Tore Killi
Daglig leder

tore@brkilli.no
915 80 987

Tore Killi

Tore Killi
Daglig leder

tore@brkilli.no
915 80 987