VI BYGGER ET SOLID GRUNNLAG FOR EN BEDRE FREMTID

VI BYGGER ET SOLID GRUNNLAG FOR EN BEDRE FREMTID

VI BYGGER ET SOLID GRUNNLAG FOR EN BEDRE FREMTID

La fagfolk gjøre jobben

For å sikre at jobben gjøres riktig, og for å unngå overraskelser er det alltid best å la fagfolk gjøre jobben

Fornøyde kunder

Vi er sikre på at den beste markedsføringen er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben.

Rutiner og kvalitetssikring

Vi har gode rutiner for kvalitetssikring. Som kunde av oss skal du være fornøyd med alle tjenester, og oppleve en høy grad av service

En moderne bedrift tuftet på norsk bondekultur

om oss

Vi er din lokale maskinentreprenør som siden starten i 1989 har vokst fra to til dagens 24 ansatte og med en omsetning på 50 millioner i 2022. Vi har alltid drevet nøkternt og godt. Vi har bygd opp en fin egenkapital i selskapet og har nå et solid økonomisk fundament for videre satsing.

Vi er blitt en innovativ og moderne bedrift tuftet på den bondekulturen vi kommer fra. Vi startet med å kjøre rundballer, anlegge plener og parkeringsplasser. Så har vi lagt stein på stein til kompetanse, utstyr, ansatte og vekst. Nå tar vi mange ulike typer oppdrag både i privat og offentlig sektor.

Vi regner oss som spesialister på vann, veg og avløp. Vi gjør alle typer gravearbeid, masseleveranser og transportoppdrag. Vi tar ut tomter, drenerer, lager støttemurer, sprenger i fjell, forflytter masser og gjør rivejobber.

Vi er blitt en totalleverandør med fagfolk som håndterer de mest moderne maskinene i bransjen. Vi tror gode fagfolk er nøkkelen til å få gjort godt arbeid. For å få det til er vi stadig på jakt etter gode lærlinger og videreutdanning av våre ansatte. Og vi er hele tiden på søking etter maskiner som kan forbedre og effektivisere oppdragene. Moderne maskinpark gjør hverdagen mer attraktiv for de ansatte og jobben raskere og bedre for kunden.

Rett første gangen!

Vi har utviklet gode planleggingsverktøy. Det beste for kunden og oss er at vi gjør alt riktig i første forsøk. Vi skal levere hundre prosent og da hender det noen ganger at vi må rette opp småting. Fagfolk ønsker å levere kvalitet og er stolte av yrket sitt. Og vi gir oss ikke før kunden er fornøyd.

Maskinentreprenørenes forbund
Maskinentreprenørenes forbund

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

Maskinentreprenørenes forbund

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB)
Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB)

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB)

Karriere

Stilling ledig som anleggsrørlegger/jord- og steinarbeider

Les mer ...

Hva kjennetegner oss?

Vi har noen verdier som styrer vårt arbeid og de er tuftet på vår bakgrunn, vår læring gjennom 30 år og tilbakemeldinger fra kundene.

Vi skal være «på» i alle forberedelser, situasjoner og avgjørelser vi tar. Vi skal alltid holde fokus på å gjøre jobben til kundens tilfredshet og vår egen godfølelse.

Kompetent

Vi skal alltid være oppdaterte på nødvendig kompetanse og maskinpark, samt inkludere og dele kunnskap med hverandre. Det er i kompetansen og gjennomføringen vi skal skille oss ut, slik at vi fortjener å kalle oss den foretrukne maskinentreprenøren. Vi kan jobben, og vi gjør den grundig. Alltid.

Fremtidsrettet

Vi skal alltid velge innovative, trygge og bærekraftige løsninger. Fremtiden venter ikke, den kommer og vi skal alltid være godt forberedt.

Det er svært viktig for oss å holde det vi lover, både når det gjelder oppgitte priser, avtalt leveringstid, og kvalitet på utførelsen av arbeidene.

Våre tjenester

GRAVING OG GRUNNARBEID

Vi gjør alle typer gravearbeid, og regner oss som spesialister på vann, vei og avløp. Vi tar ut tomter, drenerer, lager støttemurer, sprenger i fjell, forflytter masser og utfører rivejobber

MASSELEVERANSER

Vi leverer det meste av masser; jord, sand, stein, singel, grus, fyllmasse og pukk i ulike fraksjoner. Våre masselagre er på Skjærstad, i Lamhagan, på Åsegarden og Gangsås.

VINTERVEDLIKEHOLD

Vi brøyter med traktorer og hjullastere, samt at vi kjører bort snø ved store snømengder. Sandstrøing og feiing er en naturlig del av dette. Våre kunder er bedrifter og private i Harstad.

VEI, VANN OG AVLØP

Vi regner oss som spesialister på vei, vann og avløp. Vi har bygd opp en solid fagkompetanse hos våre medarbeidere, og leverer varierte tjenester innen kommunaltekniske jobber, drenering og annet innen fagområdene.

LANDMÅLINGSTJENESTER

Vi har egne fagfolk som tar seg av landmåling og tjenestene rundt dette. Vi benytter moderne utstyr for innmåling, og har også utstyrt de fleste av våre maskiner med GPS-utstyr for innmåling og maskinstyring.

BORING OG SPRENGING

Som totalleverandør utfører vi også boring og sprenging av fjell. Vi har fagfolk innen området, som sikrer at dette utføres raskt og sikkert.

Prosjekter

Kveøyforbindelsen

Det ble en fin forbindelse som binder sammen Hinnøya med vakre Kveøya. Vi likte det vi så da den var ferdig.

Seljestadhallen

Det er alltid moro å jobbe med prosjekter vi vet blir til glede for kommende generasjoner.

Tofta gravlund

Det er en jobb du går til med andektighet. Sammen med anleggsgartner Torbjørn Dahle synes vi at vi fikk løst det på en fin måte.

Molo i Kasfjord

Den ga ei trygg havn. Det er noe symbolsk over molo-navnet og det fascinerte oss og viste oss hvilken betydning vi kan ha i samfunnet.

Helikopterplatting

Dette var en jobb som var svært viktig, og som vi visste ville bety mye for de som trenger den.

VVA Harstadgårdsveien

1050 m VA- trase. Fellesledning for avløp samt tilhørende felleskummer er erstattet med tilsvarende lengde av nye vannledninger, overvannsledninger og spillvannsledninger, samt 24 stk prefabrikkerte kummer.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Fyll ut skjema under, så tar vi kontakt så fort vi kan!

77 06 08 91
Russevikveien 4, 9408 HARSTAD
Orgnr 981 958 586